ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διδάσκων: Ανδρέας Βαρώτσος
Μάθημα: Oικονομική του Αγρού  
e-mail :  a.varotsos@gmail.com
Ο Ανδρέας Βαρώτσος του Κων/νου γεννήθηκε το 1953  στην Αλφειούσα Ηλείας. Αφου τελείωσε το Γυμνάσιο Αρρένων Πύργου, έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις το 1971 και πέτυχε στην  Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (σημερινό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) πρώτος σε σειρά επιτυχίας, από όπου αποφοίτησε το 1976. Στη συνέχεια υπηρέτησε στο στρατό ξηράς επί 28 μήνες από το Νοέμβριο 1976 έως το Μάρτιο 1979.
Είναι επίσης πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο) καθώς και τελειόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΣΕΛΕΤΕ.Γνωρίζει αρκετά καλά αγγλικά & γαλλικά.
Έχει κάνει επιμορφώσεις σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων, τεχνικής κόστους-οφέλους και προγραμματισμού επενδύσεων και έχει συντάξει κοινωνικοοικονομικές μελέτες μεγάλων έργων υποδομής στον αγροτικό τομέα.
Έχει εργασθεί στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων στη Ν. Καρβάλη Ν. Καβάλας, σαν Εκτιμητής Γεωπόνος Ο.Γ.Α., στο Ταμείο Προστασίας Ελαιοπαραγωγής Ν. Ηλείας, σαν καθηγητής στο Κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ορεστιάδας Ν. Έβρου και το Νοέμβριο 1979 προσλήφθηκε στο τότε Υπουργείο Συντονισμού μαζί με άλλους γεωπόνους, μηχανικούς και οικονομολόγους για την παρακολούθηση έργων δημοσίων επενδύσεων που χρηματοδοτούντο από διεθνείς οργανισμούς.
Για 7 χρόνια ήταν υπάλληλος (με απόσπαση) στη Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και ο πρώτος υπεύθυνος για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, όπου βοήθησε στη δημιουργία της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Ηλείας
Έχει υπηρετήσει για λογαριασμό του Υπουργείου του στη ΜΕΑ ΟΟΣΑ και ήταν αρμόδιος για τα θέματα γεωργίας, αλιείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και υγείας.Σήμερα είναι υπάλληλος του ΥΠ.Α.ΑΝ.Ν. στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
Έχει διδάξει σε σεμινάρια υπαλλήλων των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, σε θέματα προγραμματισμού και αξιολόγησης επενδύσεων, και σε προγράμματα εκπαίδευσης αγροτών του Υπ. Γεωργίας, στο Ι. Ε. Κ. Πύργου και σε Κ. Ε. Κ., σε θέματα κυρίως βιολογικής γεωργίας, εδαφολογίας και γεωργικής οικονομίας.

Διδάσκων: Δημήτρης Κοντοδήμας
Μάθημα: Φυτοπροστασία
e-mail: 
d.kontodimas@bpi.gr
Γεωπόνος, Εντεταλμένος Ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πτυχίο Γεωπόνου, 20/9/89-22/12/95: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής. 
• Πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
• Πτυχιακή μελέτη “Ο εριώδης αλευρώδης στα εσπεριδοειδή και η αντιμετώπισή του με το παρασιτοειδές C. noacki ”, 95 σελ., Άριστα, 10, (1995).
• Πτυχίο γεωπόνου, Λίαν καλώς, 7.38, (1995).
Διδακτορική διατριβή, 11/2/9825/6/04: Διδακτορική διατριβή με θέμα “Μελέτη της οικολογίας των Nephus includens (Kirsch) και Nephus bisignatus (Boheman), (Coleoptera: Coccinellidae), φυσικών εχθρών του Planococcus citri (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae)” (Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας). Κρίθηκε από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή και βαθμολογήθηκε με «Άριστα, 10».
Σειρά μαθημάτων:
18/1/93-5/2/93: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκπαίδευση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αφίδων και αφιδομεταφερομένων ιών στο πλαίσιο του προγράμματος ‘‘STRIDE HELLAS 143’’.
1/9/04-5/9/04: Anglia Polytechnic University (APU), Cambridge, U.K. Εκπαίδευση στη βιολογική αντιμετώπιση εντόμων και ακαρέων με μύκητες, μικροσπορίδια και νηματώδεις στο πλαίσιο του COST Action 842 ‘‘Biological Control of Pest Insects and Mites with special reference to Entomophthorales’’.
10/6/05-15/6/05: University of Bari, Locorotondo, Bari, Italy. Εκπαίδευση στη βιολογική αντιμετώπιση εντόμων και ακαρέων με μύκητες, μικροσπορίδια και νηματώδεις στο πλαίσιο του COST Action 842.
3/4/06-7/4/06: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας. Εκπαίδευση στη «Χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων για την παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων».
4/6/07-7/6/07: “Fungi pathogenic to mites” by Dr Cesary Tkaczuk & “Baculovirus analysis” by Dr Primitivo Caballero. Εκπαιδευτικά σεμινάρια στο πλαίσιο του 11th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group: “Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes” σε συνεργασία με το COST 862: “Bacterial Toxins for Insect Control”.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 1/6/92-17/8/92: Πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως φοιτητής του Γ.Π.Α.
• 1/10/92-14/10/92: Εργασίες αγρού στο Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Μ.Φ.Ι.
• 1/12/92-17/1/96: Παρασκευαστής στο Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Μ.Φ.Ι.
• 17/1/96-31/12/96: Γεωπόνος στο Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Μ.Φ.Ι.
• 1/4/97-31/5/97: Γεωπόνος με σύμβαση έργου στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.
• 1/7/97-31/12/97: Γεωπόνος στο Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης του Μ.Φ.Ι.
• 1/7/99-31/9/99: Γεωπόνος με σύμβαση έργου στο Εργ. Μικροβιολογίας και Παθολογίας Εντόμων του Μ.Φ.Ι.
• 4/10/01-4/12/01: Γεωπόνος στο Τμήμα Εσπεριδοειδών-Υποτροπικών (Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής, Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) του Υπουργείου Γεωργίας.
• 5/12/01-28/2/06: Γεωπόνος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμων στο Εργ. Μικροβ. και Παθολ. Εντόμων του Μ.Φ.Ι.
• 1/3/06-σήμερα: Ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας του Μ.Φ.Ι.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Εκπαιδεύσεις:
• Εργαστηριακός Συνεργάτης του μαθήματος «Φυτοπροστασία Αμπέλου» στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτ. Ίδρυμα Αθηνών.
• Εκπαιδευτής στο σεμινάριο “Βιολογική Γεωργία” στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, Κτήμα Συγγρού (2005-2011).
• Εκπαιδευτής φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στο ΜΦΙ σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ.
• Επιστημονικός Συνεργάτης των μαθημάτων «Φυτοπροστασία Δενδρωδών Φυτών» και «Φυτοπροστασία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας» στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (ακαδημαϊκό έτος 2005-2006).
• Εκπαίδευση γεωπόνων με θέμα “Βιολογική Καταπολέμηση ζωικών εχθρών και ασθενειών” στα πλαίσια του σεμιναρίου “Οικολογικές Καλλιέργειες”, που υλοποιήθηκε από το Κ.Ε.Κ. Εξαγωγών και Συσκευασίας του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, Ηλιούπολη 1-2 Απριλίου 1999.
• Εκπαίδευση γεωπόνων με θέμα “Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων” στα πλαίσια του σεμιναρίου “Βιολογική Αμπελουργία και Οινοποίηση”, που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κατάρτισης του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ν. Κηφισιά, 8 και 10 Νοεμβρίου 1997.
• Εκπαίδευση γεωπόνων με θέμα “Βιολογική Καταπολέμηση Εντόμων” στα πλαίσια του σεμιναρίου “Βιολογική Ελαιοκαλλιέργεια”, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Αιγαίου, Μυτιλήνη, 14-15 Νοεμβρίου 1997.

Διδάσκων: Θανάσης Τσάκωνας
Μάθημα: Kηπευτικά
Ο Θανάσης Τσάκωνας είναι 30 χρόνια ερασιτέχνης σύμβουλος βιολογικής γεωργίας. Είναι υπεύθυνος μεγάλου βιολογικού αγροκτήματος και εξειδικεύεται στις καλλιέργειες της ελιάς, των εσπεριδοειδών και των λαχανοκομικών. Έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στη Λαμία, τη Σύρο, την Ελάτεια, το Κορωπί κ.α. και ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Οικολογικής Γεωργίας (Σ.Ο.Γ.Ε.)

Διδάσκων: Άρης Ηλίας
Μάθημα: Φυτοπροστασία
Ο ‘Αρης Ηλίας είναι Γεωπόνος, Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας

Διδάσκων: Καβασίλης Σταμάτης
Μάθημα: Έδαφος – Κομποστοποίηση
email:stamarg@otenet.gr
ΣΠΟΥΔΕΣ:
– Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Τμήμα: «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής», Τομέας: «Εδαφολογία και Γεωργική Χημεία».
– Μεταπτυχιακές σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα: «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής». Τομέας: «Αξιοποίηση Εδαφικών Πόρων για Αειφόρο Γεωργία».
Θέμα διατριβής: «Επίδραση του Ζεόλιθου στη   Κομποστοποίηση Φυτικών Υπολειμμάτων Ξηροφυτικής Μεσογειακής Βλάστησης»
– Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Θέμα: «Η επίδραση της φυτικής κάλυψης στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των χουμικών ενώσεων».
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:
– Δεκέμβριος 2011 έως σήμερα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Στέλεχος Διαχειριστικών και Συντονιστικών Θεμάτων του Έργου «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης».
– Δεκέμβριος 2008 έως Δεκέμβριος 2011: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Μέλος Ομάδας Έργου του προγράμματος «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση».
– Απρίλιος 2007 έως Μάρτιος 2010: Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» – Ελληνικός Οργανισμός Ανάπτυξης Κοινωφελών Έργων – Ομάδα επίβλεψης του έργου: «Αναδάσωση στην περιοχή Αγίας Μαρίνας – Νέας Μάκρης του Πεντελικού Όρους».
– Απρίλιος 2009 έως Ιούνιος 2009: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Διερεύνηση της περιεκτικότητας σε Γλυκοσινολικά οξέα των Brassicaceae και η χρήση τους για την εφαρμογή βιοαπολύμανσης των εδαφών (Biofume).
– Αύγουστος 2008 έως Σεπτέμβριος 2008: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων, των βαρέων μετάλλων και των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης.
– Μάιος 2006 έως Σεπτέμβριος 2008: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Μέλος Ομάδας Έργου του προγράμματος «Εκπαίδευση Αγροτών για την Ανάληψη Δράσεων στον Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας – “Ησίοδος”».
– Ιούλιος 2008:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Δειγματοληψίες εδαφών στα πλαίσια του προγράμματος «Συλλογή και Καταχώρηση Πληροφορίας Προστιθέμενης Αξίας».
– Μάιος 2008 έως Ιούλιος 2008:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων, των βαρέων μετάλλων και των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
– Μάρτιος 2008 έως Μάιος 2008: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εμπλουτισμός της υπάρχουσας ύλης σε ηλεκτρονική μορφή των κάτωθι μαθημάτων: α) Γονιμότητα Εδαφών, β) Γενική Εδαφολογία, γ) Χημεία Εδάφους, δ) Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Αστικών Αποβλήτων σε Γεωργικά Εδάφη, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αναμόρφωση του “Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών” του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής».
– Ιανουάριος 2008: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Μέλος ομάδας του ερευνητικού προγράμματος «Υπολογισμός και τεκμηρίωση του πρόσθετου κόστους διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που συνεπάγεται για τους γεωργούς η εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων».
– Οκτώβριος 2007: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Μέλος ομάδας του ερευνητικού προγράμματος «Προσδιορισμός “απώλειας” εδάφους στο κτήμα Κωπαΐδας με τη συγκομιδή του χλοοτάπητα»..
– Ιανουάριος 2007 έως Μάιος 2007: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε. – Μέλος ομάδας του ερευνητικού προγράμματος «Πειραματική Τεκμηρίωση της “Ελεγχόμενης Απόδοσης” Αζωτούχων Λιπασμάτων».
– Μάιος 2006 έως Ιούλιος 2006: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Μέλος ομάδας του ερευνητικού προγράμματος “Περιβάλλον – Πυθαγόρας” με τίτλο: «Επιπτώσεις της Αζωτούχου Λίπανσης στο Περιβάλλον και αξιολόγηση μεθόδων για την μείωση των απωλειών NO3-N κατά την χειμερινή περίοδο σε εδάφη της Δ. Ελλάδας, με την χρήση λιπασμάτων επισημασμένων με 15Ν».
– Μάρτιος 2006 έως Απρίλιος 2006: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Συγγραφή Εργαστηριακών Ασκήσεων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής», του Εργαστηρίου του Μαθήματος «Γενική Εδαφολογία».
– Ιούνιος 2005 έως Δεκέμβριος 2005: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Μέλος ομάδας του ερευνητικού προγράμματος “Περιβάλλον – Πυθαγόρας” με τίτλο: «Επιπτώσεις της Αζωτούχου Λίπανσης στο Περιβάλλον και αξιολόγηση μεθόδων για την μείωση των απωλειών NO3-N κατά την χειμερινή περίοδο σε εδάφη της Δ. Ελλάδας, με την χρήση λιπασμάτων επισημασμένων με 15Ν».
– Ιανουάριος 2005 έως Μάρτιος 2005: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Συγγραφή και αναμόρφωση των σημειώσεων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, στα εξής μαθήματα: α) Γενική Εδαφολογία – Λιπασματολογία, β) Ασκήσεις Γονιμότητας – Λιπασματολογίας, γ) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα.
– Σεπτέμβριος 2000 έως Μάρτιος 2003: Νομαρχία Πειραιά – Οργανισμός Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και Προστασίας Νομαρχίας Πειραιώς – Τεχνικός Υπεύθυνος του έργου: «Αναδάσωση του Όρους Αιγάλεω στα διοικητικά όρια της Νομαρχίας Πειραιά (Νίκαια – Κερατσίνι – Κορυδαλλός Πέραμα)».
– Ιούλιος – Αύγουστος 1996 & Ιούλιος – Αύγουστος 1997: Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
– 22 Σεπτεμβρίου 2008 έως σήμερα : Διδασκαλία Περιβαλλοντικού Γραμματισμού στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού. Φορέας Υλοποίησης: α) Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης  – Ι.Δ.ΕΚ.Ε. β) Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Bίου Μάθησης.
– 11 Δεκεμβρίου 2011 και 18 Δεκεμβρίου 2011: Εισηγήσεις 12 ωρών διήμερης εκπαίδευσης με θέμα «Κομποστοποίηση σε Γεωργικό περιβάλλον». Φορέας Υλοποίησης: ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» & Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής.
– 1 Απριλίου 2011 έως 3 Απριλίου 2011: Εισηγήσεις 16 ωρών τριήμερης εκπαίδευσης με θέμα «Κομποστοποίηση σε Γεωργικό και Αστικό περιβάλλον». Φορέας Υλοποίησης: Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «Δήμητρα»
– 14 Μαΐου 2010 έως 30 Ιουλίου 2010 : Εισηγήσεις 50 ωρών στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης – ΑΠ 7, 8, 9», στην ενότητα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης  – Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
– 2 Αυγούστου 2000 έως 5 Οκτωβρίου  2000 : Εισηγήσεις 40 ωρών στο πρόγραμμα «Υπηρεσία Προστασίας και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος», με εκπαιδευτικές ενότητες: Α) Χρήση εργαλείων και μηχανημάτων, Β) Άσκηση στο σχεδιασμό και την συντήρηση χώρων πρασίνου. Φορέας Υλοποίησης: Κ.Ε.Κ. – ΝΕΛΕ Πειραιά
– 8 Ιουλίου 2000 έως 2 Οκτωβρίου  2000: Εισηγήσεις 168 ωρών στο πρόγραμμα «Τεχνικές Ανάπλασης Αστικών Χώρων» με εκπαιδευτικές ενότητες: Α) Αστικό Περιβάλλον και βλάστηση. Β) Σχεδιασμός – Κατασκευή, συντήρηση χώρων πρασίνου. Φορέας Υλοποίησης: Κ.Ε.Κ. – ΝΕΛΕ Πειραιά
ΜΕΛΕΤΕΣ:
– 2011 & 2012 (εν εξελίξει): Μέλος ομάδας σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του έργου του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline). Φορέας υλοποίησης:Trans Adriatic Pipeline (TAP) – Exergia S.A.
– 2006: Μέλος ομάδας σύνταξης της Μελέτης Αναδάσωσης στην περιοχή Αγίας Μαρίνας – Νέας Μάκρης του Πεντελικού Όρους. Φορέας υλοποίησης: Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος»
– 2002: Μέλος ομάδας σύνταξης της Μελέτης Οικοτουρισμού του Όρους Μαίναλο. Φορέας υλοποίησης: Νομαρχία Αρκαδίας
– 2002: Σύνταξη άρθρου για την δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης πρανών του δρόμου Επιδαύρου – Γαλατά. Φορέας υλοποίησης: Νομαρχία Πειραιά
– 2001: Μέλος ομάδας σύνταξης της Μελέτης Αναδάσωσης του Όρους Αιγάλεω στα διοικητικά όρια της Νομαρχίας Πειραιά (Κορυδαλλός). Φορέας υλοποίησης: Νομαρχία Πειραιά
– 2000: Μέλος ομάδας σύνταξης της Μελέτης Αναδάσωσης του Όρους Αιγάλεω στα διοικητικά όρια της Νομαρχίας Πειραιά (Νίκαια – Κερατσίνι). Φορέας υλοποίησης: Νομαρχία Πειραιά
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΑ:
– Ιούνιος 2007: Effect of maize plant residues and olive-mill wastewaters applied to an alkaline soil in Western Greece on the distribution of mineral-N and on soil quality indicators. C. Ehaliotis, I. Massas, S. Kavasilis, A. Koulopoulos and Ch. Bisdounis  Proceedings of SECODOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Volume II (Skiathos), pp.: 1255-1260.- Οκτώβριος 2006:Ανοργανοποίηση κομπόστας προερχόμενη από φυτικά υπολείμματα Ξηροφυτικής Μεσογειακής Βλάστησης, εφαρμογής της σε εδάφη και η επίδραση του ζεόλιθου». Σ. Καβασίλης, Χ. Καλλιάνου και Δ. Ιωάννου Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου (Άρτα), σελ.: 447-456. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.