1ο Μάθημα στο Εναλλακτικό Σχολείο Οικολογικής Γεωργίας το 2015 – Εδαφολογία / Μέθοδος Κομποστoποίησης

Αγαπητοί μαθητές και φίλοι του οικοσχολείου…

Αύριο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα του οικοσχολείου…

Το μάθημα θα το κανει ο Γεωπόνος – Εδαφολόγος   ( Σταμάτιος Καβασίλης )

Θα κάνουμε εισαγωγή στην εδαφολογία

  • Έδαφος
  • Κοκκομετρική Σύσταση Εδαφών
  • Οξύτητα
  • Γονιμότητα Εδαφών
  • Οργανική ουσία εδάφους ,κλπ
  • και θα αναλύσουμε την μέθοδο της κομποστοποίησης

Το μάθημα θα ξεκινήσει με το θεωρητικό κομμάτι και στη συνεχεία θα δείξουμε κάποια

πράγματα στο χωράφι…

 

 

Advertisements

Comments are closed.